top of page

Последни новини

Последен скайп, ноември 2020

Gender+ Skype_041120.jpg

Партньорите по проекта се срещнаха на 4 ноември за последно по Skype, за да обсъдят начините за разпространение на създадените резултати. Очакваме с нетърпение да работим отново заедно в бъдеще!

Финална партньорска среща, септември 2020

Gender+ final meeting 28-09-20.jpg

По време на последната транснационална среща партньорите направиха последните модификации по създадените продукти по проекта и обсъдиха тяхното максимално широко разпространение. 

Новини по проекта, септември 2020

Gender+ image.png

Координаторът на проект Gender+ се включи в срещата на финалистите и победителите в ежегодния конкурс на Европейската мрежа за иновации за приобщаване. Имахме възможност възможност да представим нашия проект и да се запознаем с другите добри практики в социално-трудовото приобщаване. Очакваме с нетърпение да участваме заедно с Accion contra el Hambre, EduCompass и Fundacio Gentis в уебинари, събития, учебни посещения и работни групи по-късно тази година, както и следващата!

Project Update, July 2020

Щастливи сме да съобщим, че нашият проект Gender + е отличен като ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПРИОБЩАВАЩА ЗАЕТОСТ от European Network of Innovation for Inclusion! Очакваме с нетърпение възможността да споделим резултатите от инициативата със заинтересованите страни от цяла Европа! Вижте повече тук - http://www.europeannetforinclusion.org/call-good-practices-2020-1.

Четвърта партньорска среща

Нашата четвърта транснационална среща се проведе по Skype на 22-23 април, поради продължаващата карантина. Въпреки трудните обстоятелства, в които се сблъскваме в момента, срещата даде шанс на партньорството да оцени напредъка по проекта и да планира следващите си стъпки. През оставащите 6 месеца до края на проекта ще създадем профил и ресурси за джендър шампион - специалист, който да помогне на една организация да подобри включването на половете. Обсъдихме и ефективните методи за популяризиране на резултатите. През втория ден анализирахме получената обратна връзка от пилотирането на нашия бенчмаркинг инструмент. Той дава възможност на организациите в сферата на професионалното образование и обучение да оценят своите практики по приобщаване на половете и да научат как могат да ги подобрят. Всички с нетърпение очакваме следващите шести месеца съвместна работа по този иновативен проект!

Представяне на проекта в събитие на UK NARIC, 20 февруари 2020

Координаторът на проекта aspire-igen имаше възможността да представи проекта Gender+ пред участниците в събитието за разпространение на информация, проведено в Европа Хаус, Лондон. Домакин беше UK NARIC (национална агенция на Обединеното кралство за признаване и сравнение на международни квалификации и умения), а участниците реагираха много положително на иновативния начин, по който изследваме приобщаването на половете в сектора на ПОО.

Трета транснационална среща в Нова Горица, Словения,

ноември 2019

Третата ни транснационална среща се проведе в Нова Горица, Словения на 5-6 ноември 2019 г с любезното домакинство на LUNG. Партньорите по проекта обсъдиха завършването на Gender+ Хартата и начините за разпространението й. Хартата съдът насоки и минимални изисквания, които организациите за професионално образование и обучение трябва да спазват, за да осигурят равнопоставеност на половете. На базата на хартата се разработва дигитален инструмент за сравнителен анализ (бенчмарк), който позволява на преподавателите да оценят нивото на включване на половете в своята организация и да проследят подобрението във времето. Първата версия на този инструмент беше представена на партньорите на срещата и ще бъде пилотирана в началото на 2020 г. В края нс срещата в Словения обсъдихме и третия резултат от проекта - профила на уменията на Gender шампиона. Този документ за човешки ресурси ще бъде ключов инструмент за осигуряването на програми за обучение, включващи равни права на половете.

Семинар по проект Gender+ във Великобритания, 25 октомври 2019

UK Multiplier Event

Координаторът на проект Gender+ aspire-igen представи създадената Харта на семинар в Лийдс като част от Европейската седмица на професионалните умения 2019. Един от присъстващите беше член на Националната агенция на Обединеното кралство, така че беше чудесна възможност за представяне на текущия напредък на проекта. 

Семинар по проект Gender+ в България, 21 октомври 2019

Bulgaria Multiplier Event

Проект Gender+ беше представен на семинар за учители, обучители и кариерни консултанти в София. ФБО представи целите на проекта и очакваните резултати, включително Gender+ Хартата, която предоставя насоки за практиките на преподаване, включващи пола. Въз основа на тази харта партньорството разработва онлайн инструмент за сравнителен анализ, който ще помогне на обучителите и институциите в професионалното образование и обучение да оценят и подобрят своите политики

Втора партньорска среща в Никозия, Кипър, 21 май 2019

Втората партньорска среща се състоя на 21 май 2019в Никозия с любезното домакинство на CSI. Партньорите представиха резултатите от националните проучвания за равнопоставеност на половете. Обсъдихме изводите от проведените интервюта с политически експерти и обучители в сферата на професионалното образование и обучение. Представени бяха добри пракики и подходи в осигуряване на равни възможности за професионално обучение и кариерно развитие и беше направен SWOT анализ на ситуацията в партньорските държави. Резултатите от началното проучване ще послужат за основа на Gender+ хартата, която се изготвя в момента. 
През втората част на срещата дискутирахме идеи за създаването на следващия продукт по проекта - Инструмент за измерване на джендър отпечатък, за който можете да прочетете повече в отделна секция на сайта.

Начална среща в България

януари 2019