За нас

Gender+ е двугодишен проект по програма „Еразъм + КА2“, който ще разработи инструменти за управление и сравнителен анализ, за да се подобри включването на половете в ПОО. Много от курсовете са разделени по традиционен начин, а половете не са равно представени. Ето защо, нашият проект ще произведе редица свързани с това ресурси: Джендър + Харта ще определи минималните изисквания, на които трябва да отговаря една организация, за да се счита, че нейните разпоредби са джендър положителни. Практикуващите ще оценят своите услуги и ще проследят подобряването си, като се зачитат срещу Хартата, за да формират „отпечатък на пола“. Организациите, които получават висока оценка, ще получат Gender+ знак за качество. Ще бъде създаден и профил на уменията и ресурсите за развитието на ролята на джендър шампион.

© 2020 by Gender+.