top of page

За нас

Gender+ е двугодишен проект по програма „Еразъм + КА2“, чиято цел е да подобри включването на половете в професионалното образование и обучение. Много от курсовете са разделени по традиционен начин, а половете не са равно представени. Ето защо, нашият проект произведе редица свързани с това ресурси: Организациите могат да оценят своите услуги чрез инструмента за сравнителен анализ (бенчмаркинг) както и да ги подобрят чрез въвеждане на специлист по приобщаване на половете (джендър шампион).

bottom of page