Инструмент за оценка на джендър отпечатък

Въз основа на проведеното изследване беше разработен интерактивен инструмент за оценка на професионалните училища и центрове за професионално образование и обучение, които да сравняват сегашните си политики за приобщаване на половете. Инструментът показва  областите за подобряване и начина, по който те могат да бъдат преодолени (например какви институционални промени, обучение и т.н. са необходими). 

© 2020 by Gender+.